Som alla framstående bloggare får jag läsarfrågor. Den här gången kommer frågan från Andreas som försöker ta reda på vilka veckodagar som lämpar sig bäst för bloggposter om nakenspinning. Han undrar helt enkelt enkelt om man i Google Analytics kan se vilka veckodagar som har mest respektive minst trafik.
Svaret på den frågan verkar vara att det inte går. Inte i Google Analytics. Men det betyder inte att man inte kan få fram siffrorna, man behöver bara gå ett steg till.
Så här gör man:

  1. Gå till rätt sida i Google Analytics. I detta fall är rätt sida översiktssidan för besökare.
  2. Ställ in ett lämpligt datumintervall. Eftersom vi ska dra ut ett genomsnitt så vill vi ha en hyfsat lång period, men beroende på hur den allmäna besöksutvecklingen varit så kanske inte alltför gamla siffror är intressanta. Jag väljer att ta fram de tre senaste månadernas besök.
  3. Exportera. Överst i själva statistikdelen av sidan finns Exportera-knappen. När man klickar på den öppnas en rad med ett antal val för vilket format man vill exportera i. Nu väljer vi CSV för Excel. Den nedladdade filen öppnar vi sedan i just Excel (eller Numbers eller något annat liknande som går precis lika bra).
  4. Räkna dagar. I den nyss öppnade filen står det nu i den första kolumnen t ex ”tisdagen den 1:e februari 2011” och i kolumnen efter hur många besök sajten hade just den dagen. Vad vi ska göra här är alltså att summera antalet besök, grupperat per veckodag.Det gör vi genom att i en tom kolumn skriva formeln =SUMIF(A;”Måndag*”;B) där A är datumkolumnen och B är antal besök-kolumnen. Detta summerar besöken för alla måndagar i tabellen. I samma rad, men nästa kolumn lägger vi formeln =COUNTIF(A;”Måndag*”) för att räkna antalet måndagar, och slutligen i nästa kolumn dividerar vi summan med antalet för att få det genomsnittliga antalet besök under måndagar.
    Upprepa proceduren för övriga veckodagar.

För egen del fick jag fram att jag har ganska jämn ström av besök över hela veckan, men något högre på fredagar och söndagar.

Men sedan är ju frågan vad manska använda den till. Ska man, som bloggare, publicera sina bästa poster på de bästa veckodagarna för att ytterligare förstärka effekten, eller ska man lägga dem på de svagare dagarna för att väga upp den svagare veckodagen?

Notera också att denna lösning i dagsläget inte fungerar i det nya GA-gränssnittet, eftersom inga veckodagar visas i den exporterade filen där. Det händer dock mycket i den nya versionen, så det är mycket möjligt att veckodagarna kommer tillbaka där.

Average Rating: 4.7 out of 5 based on 283 user reviews.