När man ska plocka ut delar av trafiken för en sajt så finns det flera sätt att göra. Förra inlägget handlade om grunderna i filtrerade profiler, och nu handlar det om vad som skiljer sådana från avancerade segment.
Filter är förstås i en del fall något helt annat än segment. Man kan ju förändra saker som t ex de rapporterade URLerna med filter vilket inte segmenteringar alls gör, men det finns också användningsområden där de är ganska lika där man ibland kan behöva välja mellan filter och segment för att lösa en uppgift.

Ett sådant exempel är när man vill mäta trafiken på en del av en sajt. Som jag beskrev med filter i förra inlägget. Det går även att göra med avancerade segment, med ett par viktiga skillnader.

Bakdata
Den första skillnaden är i historiska data, dvs de data som
samlats in innan filtret/segmentet skapats. Med en filtrerad profil finns inga historiska data, utan den filtrerade insamlingen börjar när filtret läggs in i en profil. Segmenteringen sker ju på redan insamlad data, så därför kan man med en segmenterad rapport skapa rapporter även på data från innan segmentets skapande.

Omfattning
Den andra skillnaden är omfattningen. Gör man ett filter så omfattar det allt som spåras. Ställer man in en specifik katalog som ska spåras så är det vad som händer i den som spåras, och inget annat. Segment är istället besöksbaserade vilket innebär att om man gör samma inställning, att segmentera på en viss katalog så kommer inte bara det som händer i den att  spåras, utan allt som händer under besök som inkluderar aktivitet i denna.

Om man t ex skapar ett segment som ser ut så här
så kommer segmentet att innehålla all trafik (som ingår i den aktuella profilen) under besök som innehåller aktivitet i katalogen /en/, vilket förstås är minst lika mycket som lösningen med filtret och i vissa fall mycket mer.

Vilket ska man då använda?
Det beror förstås på vad man vill mäta.
Och hur sajten man mäter är strukturerad.

Om den är byggd så att den del man vill mäta även refererar till andra delar av sajten, och man även vill mäta dessa andra delar, så är förmodligen segment-lösningen en bra lösning. Det gäller även när det är troligt att besökare under ett besök använder flera olika delar av sajten.
Är däremot den aktuella delen av sajten helt separat från övriga delar kan man förmodligen välja filter-vägen utan problem.

Och man kan ju för all del välja båda varianterna om man vill äta cookien och samtidigt ha den kvar.

Average Rating: 4.7 out of 5 based on 153 user reviews.