Filter eller segment

När man ska plocka ut delar av trafiken för en sajt så finns det flera sätt att göra. Förra inlägget handlade om grunderna i filtrerade profiler, och nu handlar det om vad som skiljer sådana från avancerade segment.
Filter är förstås i en del fall något helt annat än segment. Man kan ju förändra saker som t ex de rapporterade URLerna med filter vilket inte segmenteringar alls gör, men det finns också användningsområden där de är ganska lika där man ibland kan behöva välja mellan filter och segment för att lösa en uppgift.

Ett sådant exempel är när man vill mäta trafiken på en del av en sajt. Som jag beskrev med filter i förra inlägget. Det går även att göra med avancerade segment, med ett par viktiga skillnader.

Bakdata
Den första skillnaden är i historiska data, dvs de data som
samlats in innan filtret/segmentet skapats. Med en filtrerad profil finns inga historiska data, utan den filtrerade insamlingen börjar när filtret läggs in i en profil. Segmenteringen sker ju på redan insamlad data, så därför kan man med en segmenterad rapport skapa rapporter även på data från innan segmentets skapande.

Omfattning
Den andra skillnaden är omfattningen. Gör man ett filter så omfattar det allt som spåras. Ställer man in en specifik katalog som ska spåras så är det vad som händer i den som spåras, och inget annat. Segment är istället besöksbaserade vilket innebär att om man gör samma inställning, att segmentera på en viss katalog så kommer inte bara det som händer i den att  spåras, utan allt som händer under besök som inkluderar aktivitet i denna.

Om man t ex skapar ett segment som ser ut så här
så kommer segmentet att innehålla all trafik (som ingår i den aktuella profilen) under besök som innehåller aktivitet i katalogen /en/, vilket förstås är minst lika mycket som lösningen med filtret och i vissa fall mycket mer.

Vilket ska man då använda?
Det beror förstås på vad man vill mäta.
Och hur sajten man mäter är strukturerad.

Om den är byggd så att den del man vill mäta även refererar till andra delar av sajten, och man även vill mäta dessa andra delar, så är förmodligen segment-lösningen en bra lösning. Det gäller även när det är troligt att besökare under ett besök använder flera olika delar av sajten.
Är däremot den aktuella delen av sajten helt separat från övriga delar kan man förmodligen välja filter-vägen utan problem.

Och man kan ju för all del välja båda varianterna om man vill äta cookien och samtidigt ha den kvar.

Måndag hela veckan?

Som alla framstående bloggare får jag läsarfrågor. Den här gången kommer frågan från Andreas som försöker ta reda på vilka veckodagar som lämpar sig bäst för bloggposter om nakenspinning. Han undrar helt enkelt enkelt om man i Google Analytics kan se vilka veckodagar som har mest respektive minst trafik.
Svaret på den frågan verkar vara att det inte går. Inte i Google Analytics. Men det betyder inte att man inte kan få fram siffrorna, man behöver bara gå ett steg till.
Så här gör man:

  1. Gå till rätt sida i Google Analytics. I detta fall är rätt sida översiktssidan för besökare.
  2. Ställ in ett lämpligt datumintervall. Eftersom vi ska dra ut ett genomsnitt så vill vi ha en hyfsat lång period, men beroende på hur den allmäna besöksutvecklingen varit så kanske inte alltför gamla siffror är intressanta. Jag väljer att ta fram de tre senaste månadernas besök.
  3. Exportera. Överst i själva statistikdelen av sidan finns Exportera-knappen. När man klickar på den öppnas en rad med ett antal val för vilket format man vill exportera i. Nu väljer vi CSV för Excel. Den nedladdade filen öppnar vi sedan i just Excel (eller Numbers eller något annat liknande som går precis lika bra).
  4. Räkna dagar. I den nyss öppnade filen står det nu i den första kolumnen t ex ”tisdagen den 1:e februari 2011” och i kolumnen efter hur många besök sajten hade just den dagen. Vad vi ska göra här är alltså att summera antalet besök, grupperat per veckodag.Det gör vi genom att i en tom kolumn skriva formeln =SUMIF(A;”Måndag*”;B) där A är datumkolumnen och B är antal besök-kolumnen. Detta summerar besöken för alla måndagar i tabellen. I samma rad, men nästa kolumn lägger vi formeln =COUNTIF(A;”Måndag*”) för att räkna antalet måndagar, och slutligen i nästa kolumn dividerar vi summan med antalet för att få det genomsnittliga antalet besök under måndagar.
    Upprepa proceduren för övriga veckodagar.

För egen del fick jag fram att jag har ganska jämn ström av besök över hela veckan, men något högre på fredagar och söndagar.

Men sedan är ju frågan vad manska använda den till. Ska man, som bloggare, publicera sina bästa poster på de bästa veckodagarna för att ytterligare förstärka effekten, eller ska man lägga dem på de svagare dagarna för att väga upp den svagare veckodagen?

Notera också att denna lösning i dagsläget inte fungerar i det nya GA-gränssnittet, eftersom inga veckodagar visas i den exporterade filen där. Det händer dock mycket i den nya versionen, så det är mycket möjligt att veckodagarna kommer tillbaka där.

En lucka att fylla

För ungefär 15 år sedan såg jag för första gången webbstatistik. Då gällde det ganska grundläggande besöksstatistik för Uplands Nations sajt och det var ärligt talat inte särskilt mycket till statistik, utan mest en besöksräknare. Ett par år senare var det lite mer avancerat, med paket som WebTrends och LiveStats, och då i mera professionella sammanhang. Sedan dess har några fler statistikverktyg passerat och ungefär de senaste fem åren har jag använt Google Analytics för mina privata projekt. Fram till för ett halvår sedan höll jag det på en mer vardaglig nivå, men då bestämdes det på jobbet att den sajt jag jobbar med där skulle byta till Analytics för sin statistikrapportering och därför skickades jag iväg på kurs för att lära mig detaljerna.

Ungefär sedan dess har jag ägnat minst en timme av varje arbetsdag i GA, och jag hittar nästan varje vecka nya finesser och detaljer att utforska. För det är Googles egna dokumentation bra och det finns en del engelskspråkiga bloggar på ämnet men inte särskilt mycket på svenska, och det är därför jag är här nu.

Här tänkte jag skriva både om enklare frågeställningar och problem på ämnet Google Analytics, men också funderingar av lite mer avancerad art. Jag börjar nästa vecka med ett par poster om själva installationen och vilka inställningar man kan och bör göra.

Sedan tänkte jag fortsätta med lite enkare filtertrixande och efter det får den som lever se hur det fortsätter.

Välkommen hit!